Udział 1/2 – Nieruchomość niezabudowana Przybyłów

Opis:

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

 

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława STĘPINIA (STĘPIŃ) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Przybyłów przy ulicy Podmiejskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 11, o powierzchni 0,1286 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00005673/2, za cenę nie niższą niż 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

 

WARUNKI SPRZEDAŻY:

  1. oferty pisemne w zamkniętej kopercie wraz z podaniem ceny, pełnych danych nabywcy, wyżej wymienionego prawa oraz oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości należy złożyć w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1, w terminie do dnia 14 sierpnia 2021 roku;
  2. nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, w tym podatków i innych kosztów związanych ze sprzedażą;
  3. cena zostanie uiszczona w całości w złotych polskich na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie;
  4. z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 886 944 432. Osoby zainteresowane nabyciem uzyskają bliższe informacje co warunków i trybu sprzedaży w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1.

 

 

 

_______________________

Nina PEŁKA, doradca restrukturyzacyjny

nr licencji 1427

Cena: 17 000 zł brutto
Dodano: 30 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przybyłów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]