udział 1/2 nieruchomości mieszkaniowej w Warszawie Ursynów

Opis:

Syndyk informuję, iż po zatwierdzeniu warunków przetargu przez Sędziego – komisarza będzie do sprzedania w ramach przetargu udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2A usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pietraszewicza „Lota” 1 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00295196/5 wraz z związanym z własnością lokalu udziałem 83/1000 w części wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 100% wartości oszacowania tj. 276 000,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Cena: 276 000 zł brutto
Dodano: 18 kwietnia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]