Udział 1/2 w nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału, w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 29, w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Kutnie przy Al. ZHP 8, objęty KW LD1K/00048742/3, wraz z odpowiadającym udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej w/w budynkiem mieszkalno-użytkowym, objęty KW LD1K/00042906/9, za cenę nie niższą niż 86.000 zł. Oferty pisemne należy składać w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Krokusowej 3 lok. 102 do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium na rachunek 58 1020 3378 0000 1602 0316 4670  w wysokości 8.600 złotych. Szczegółowe informacje n/t przedmiotu sprzedaży oraz regulaminu konkursu ofert można uzyskać pod nr telefonu 605652064. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.

Cena: 86 000 zł brutto
Dodano: 23 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja: Kutno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]