udział 1/6 lokal mieszkalny od syndyka

Opis:

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe osoby fizycznej

SPRZEDA
udział 1/6 lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego przy ul. Terebelskiej 47/17 w Białej Podlaskiej, kw nr LU1B/00125222/51/8
za łączną cenę nie niższą, niż 26.500 PLN

Warunki ogólne konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl
2. Termin składania ofert upływa 25 maja 2021r.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko- restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel 61-2270942.

Cena: 26 500 zł brutto
Dodano: 27 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Biała Podlaska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]