udział 50% dom 93 m, działka 800m, udział 40% działka zabudowana 200m

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 93 m2, składającej się z działki ewidencyjnej nr 5/34 o łącznej powierzchni 800 m2 położonej w Grzebsku, gmina Wieczfnia Kościelna, obręb 0006 dla której Sąd Rejonowy w Mławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr: PL1M/00051704/9 oraz 40/100 części nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym, składającej się z działki ewidencyjnej NR 5/28 o łącznej powierzchni 200 m2 położonej w Grzebsku, gmina Wieczfnia Kościelna, obręb 0006 dla której Sąd Rejonowy w Mławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr: PL1M/00042245/7, za cenę nie niższą niż 22.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) plus ewentualny podatek VAT, na warunkach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki.

Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego). Wyceny biegłego oraz warunki sprzedaży z wolnej ręki dostępne są w biurze syndyka oraz mailowo: k.bober@pgwkancelaria.pl tel. 226183089

Cena: 22 500 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grzebsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]