Udział 6/180 w nieruchomości Borów Łazienek gm. Bielawy od Syndyka

Opis:

Nieruchomość sprzedawana jest w toku postępowania upadłościowego w drodze przetargu pisemnego.
Zasady przetargu zawiera regulamin dostępny w kancelarii syndyka tel 4.2.7.1.5.8.0.8.8. pokaż numer lub mailowo.

Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 6/189 części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borów Łazienek, gmina Bielawy, oznaczonej jako działka gruntu nr 558/2 o powierzchni 0,400 ha, obręb 41 Borów Łazienek, dla której prowadzona jest KW o nr LD1O/0026471/6

Cena wywoławcza wynosi 3070 zł ( trzy tysiące siedemdziesiąt złotych)

Oferty należy składać w siedzibie syndyka do dnia 6.10.2022 godz. 15:00.
Otwarcie ofert nastąpi 7.10.2022 godz. 12.00 w siedzibie syndyka ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź

Cena: 3 070 zł brutto
Dodano: 21 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bielawy
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]