Udział do ½ części w własności nieruchomości położonej w Chybiu

Opis:

Syndyk Masy Upadłości

na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy z 28 maja 2021r. akt VI GUp 27/20 of zezwolił na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości:

udziału do ½ części w własności nieruchomości położonej w Chybiu, stanowiącej pgr 748/2 o pow.0,9052 ha, niezabudowanej, obj. kw. BB1C/00015012/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie – za cenę nie niższą niż 15 972,00 zł – stanowiącą 66% wartość rynkowej wynikającej z operatu szacunkowego, złożonego w aktach, obwieszczonego w MSiG nr 166/2020 (6065) z 26.08.2020r poz. 42847.

Zgodnie z regulaminem sprzedaży :

-pisemne oferty nabycia należy składać w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem „Oferta nabycia dz. 748/2 – VI GUp 27/20 of” w Kancelarii Syndyka, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn, w godzinach od 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres Kancelarii – w terminie do dnia 20.07.2021r. do godz. 15.00.

– warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości

1 600,00 zł na konto wskazane w regulaminie (zaksięgowana wpłata na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 19.07.2021r)

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem kontaktowym syndyka 502 151 449, e-mail: syndyk@autograf.pl lub zapoznać się z przedmiotem sprzedaży osobiście.

Regulamin sprzedaży do wglądu w biurze syndyka Kancelaria Syndyka Leszek Niedźwiecki, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn (możliwość przesłania kopii drogą email.)

Cena: 15 972 zł brutto
Dodano: 21 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]