Udział w nieruchomości niezabudowanej od Syndyka – Królewo

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 804/20, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 4/400 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 992/8 z obrębu Królewo, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie o powierzchni 0,5607 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw PL1L/00054273/8.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 4/400 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 992/8 z obrębu Królewo, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie o powierzchni 0,5607 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw PL1L/00054273/8 za cenę nie niższą niż 445,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 100,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 20 lipca 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 445 zł brutto
Dodano: 29 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Królewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]