Udział w nieruchomości od Syndyka – ul. Bogusławskiego

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 87/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/112 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działka ewidencyjna nr 32/3 z obrębu ewidencyjnego 7-08-07 – sposób korzystania: zurbanizowane tereny niezabudowane) położonej w Warszawie, w rejonie ul. Bogusławskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00505508/5 o łącznej powierzchni 2.004 m2.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/112 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działka ewidencyjna nr 32/3 z obrębu ewidencyjnego 7-08-07 – sposób korzystania: zurbanizowane tereny niezabudowane) położonej w Warszawie, w rejonie ul. Bogusławskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00505508/5 o łącznej powierzchni 2.004 m2 za cenę nie niższą niż 13.000,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 1.300,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 9 lipca 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

5. Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia

Cena: 13 000 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]