Udział w nieruchomości pod drogi od Syndyka – Warszawa, ul. Nocznickiego

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 87/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 3/336 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działka ewidencyjna nr 107, 109, 110 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-13, działka ewidencyjna nr 101, 102, 114,115 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-08 oraz działka ewidencyjna nr 33 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-12 – sposób korzystania: łąki trwałe, pastwiska trwałe i grunty orne) położonej w Warszawie w rejonie ul. Nocznickiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00508314/9 o łącznej powierzchni 9,962m2.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 3/336 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działka ewidencyjna nr 107, 109, 110 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-13, działka ewidencyjna nr 101, 102, 114,115 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-08 oraz działka ewidencyjna nr 33 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-12 – sposób korzystania: łąki trwałe, pastwiska trwałe i grunty orne) położonej w Warszawie w rejonie ul. Nocznickiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00508314/9 o łącznej powierzchni 9,962m2 za cenę nie niższą niż 35.000,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 3.500,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2021 r. o godzinie 12:15 w kancelarii Syndyka.

5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 35 000 zł brutto
Dodano: 19 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]