Udział w nieruchomości pod drogi od Syndyka – Warszawa, ul. Wólczyńska

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 87/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/112 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działki ewidencyjne nr 10/1 z obrębu ewidencyjnego 7-08-07 – sposób korzystania: zurbanizowane tereny niezabudowane oraz działka ewidencyjna nr 118 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-11 – sposób korzystania: grunty orne) położonej w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00476333/4 o łącznej powierzchni 2.993 m2.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/112 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działki ewidencyjne nr 10/1 z obrębu ewidencyjnego 7-08-07 – sposób korzystania: zurbanizowane tereny niezabudowane oraz działka ewidencyjna nr 118 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-11 – sposób korzystania: grunty orne) położonej w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00476333/4 o łącznej powierzchni 2.993 m2 za cenę nie niższą niż 10.000,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2021 r. o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 10 000 zł netto
Dodano: 18 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]