Udział w nieruchomości zabudowanej od Syndyka – Warszawa, ul. Jędrzejowskiego

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 353/21 Syndyk masy upadłości sprzeda udziałw wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ew. nr 156 i 160/17 z obrębu 0126, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 105,73 m2 położonej przy ul. Jędrzejowskiego 14 w Warszawie wraz z udziałem w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ew. nr 104/13 z obrębu 0126 o powierzchni 142 m2, stanowiącej drogę dojazdową, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA3M/00010368/8, udziału w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ew. nr 157 z obrębu 0126 o powierzchni 1062 m2 i 160/18 z obrębu 0126 o powierzchni 65 m2 wraz z udziałem w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ew. nr 161/4 z obrębu 0126 o powierzchni 20 m2, stanowiącej drogę dojazdową, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA3M/00010277/3 za łączną cenę nie niższą niż 204.150,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2021 roku.

Wymagane wadium 21.000,00 płatne na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 25 listopada 2021 roku o godz 12:00 w kancelarii Syndyka.

Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 204 150 zł brutto
Dodano: 2 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa, Jędrzejowskiego
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]