Udziały w spółce Brain Medical Group S.A. – od Syndyka

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1682/20 sprzeda pakiet 2000 Akcji stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego spółki Brain Medical group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000534705) za cenę nie niższą niż 3626,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres kancelarii syndyka.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oraz oferowaną cenę nabycia
Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty co do ceny.

Podpisanie umowy do 14 maja 2021 r.

Oszacowanie wartości przedmiotowych akcji oraz więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy w ogłoszeniu.

Cena: 3 625 zł brutto
Dodano: 14 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]