Wierzytelność od Syndyka – WG

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1719/20 sprzeda wierzytelność przysługującą Upadłemu od Alpine Construction Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie jako dłużników solidarnych z tytułu subkontraktu 109011/42/2009 zawartego w dniu 1 lipca 2009 roku w kwocie nominalnej 205.000,00 zł za cenę nie niższą niż 1.500,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres kancelarii syndyka.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę nabycia oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy cesji wierzytelności.

Podpisanie umowy do 28 maja 2021 r.

Oszacowanie wartości wierzytelności oraz więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy w ogłoszeniu.

Cena: 1 500 zł brutto
Dodano: 21 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]