Wierzytelność od Syndyka – WW

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 880/20 sprzeda wierzytelność przysługującą Upadłemu stwierdzoną umową pożyczki z dnia 27 kwietnia 2015r. w kwocie nominalnej 500.000,00 zł.

Cena minimalna sprzedaży: 39.970,00 zł.

Wymagane wadium: 5.000,00 zł (płatne na rachunek masy upadłości)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2021 r. na adres kancelarii syndyka.

W przypadku złożenia ofert przez co najmniej dwóch oferentów, syndyk przeprowadzi licytację, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 12:00 w kancelarii Syndyka.

Podpisanie umowy do 31 sierpnia 2021 r.

Oszacowanie wartości wierzytelności, regulamin konkursu ofert oraz więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy w ogłoszeniu.

Cena: 39 970 zł brutto
Dodano: 6 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]