Wierzytelności od Syndyka – RG

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 376/20, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sprzeda należności przysługujące Upadłemu w kwocie nominalnej 51.377,53 zł za cenę nie niższą niż 1.100,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2021 r. w formie pisemnej na adres kancelarii syndyka.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 12:00 w kancelarii syndyka.

Podpisanie umowy do dnia 31 maja 2021 r.

Dodatkowe informacje w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy.

Cena: 1 100 zł brutto
Dodano: 28 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]