wyposażenie piekarni/cukierni

Opis:

 

Syndyk masy upadłości Apple Peel  Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości w postaci:

L.p. nazwa Wartość oszacowania (kwota brutto)
1. Przelotowy piec gazowy do wypieku wafli typ G30 z 30 żelazkami 77 000,00
2. Zespół przenoszący płatki wafli z pieca do smarowaczki 2 450,00
3. Smarowaczka do wafli AK-30 1 050,00
4. Układarka wafli 700,00
5. Walcowa maszyna do produkcji ciastek WMC 800P 67 200,00
6. Dwugłowicowy Automat Cukierniczy DAC 800T 80 640,00
7. Posypywaczka 800 15 120,00
8. Piec tunelowy PTG 800 160 160,00
9. Nastrzykiwarka do piernika 35 280,00
10. Stół schładzający z wentylatorami L12 mb 21 840,00
11. Transporter-zakręt 90st 8 050,00
12. Oblewarka MDC 800 57 120,00
13. Dekoratorka do polewy i czekolady DC 800 42 000,00
14. Tunel schładzający TS 008 L 8,5mb 67 200,00
15. Tunel schładzający TS 008 L 6,5mb 53 760,00
16. Stół odbiorczy 3 500,00
17. Ugniatarka do twardych ciast U200L 45 500,00
18. Piec obrotowy Rototherm Werner & Pfleiderer WP nr 1 7 000,00
19. Piec obrotowy Rototherm Werner & Pfleiderer WP nr 2 7 000,00
20. Piec obrotowy Rototherm Werner & Pfleiderer WP nr 3 7 000,00
21. Markiziarka 3 500,00
22. Linia do oblewania wyrobów czekoladą KDM 350,00
23. Osiewacz 700,00
24. Szafa chłodnicza Bolarus 350,00
25. Wałki do ciastek, 6szt. 10 500,00
26. Chłodnia MIWE 700,00
27. Chłodnia TYP KLZ 106-L 350,00
28. Garownia 140,00
29. Piec gazowy wózkowy MIWE 7 000,00
30. Piec gazowy wsadowy z kotłem 14 000,00
31. Piec gazowy wózkowy 7 000,00
32. Piec gazowy wrzutowy 3 500,00
33. Piec gazowy wrzutowy 3 500,00
34. Aparaty załadowcze do pieca 2,15m, 16szt. 3 080,00
35. Aparaty załadowcze do pieca 2,6m, 12szt. 3 150,00
36. Garownia 140,00
37. Wirówka do jaj 1 050,00
38. Sprężarka MSM15 i osuszacz ziębniczy MDX2400 12 250,00
39. szatnie – 40 szafek 2 240,00
40. Serwer 700,00
41. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN LT 35 PROD. 2001 NR REJ EL 456 TA 840,00
42. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FIAT SCUDO 2001 WPR 37984 350,00

 

za cenę nie niższą niż 20% wartości oszacowania wskazaną powyżej tj. za cenę nie niższą niż 168.605 zł za wszystkie wymienione składniki masy upadłości.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin sprzedaży można uzyskać kontaktując się z syndykiem masy upadłości, Dorotą Zielińską poprzez e-mail lub tel. 605260231 w godzinach 9-16 w dni robocze.

Oferty na zakup należy kierować do dnia 5 stycznia 2021 roku (decyduje data doręczenia) na adres syndyka – Skłodowskiej-Curie 4a lok.2, 90-505 Łódź, z dopiskiem – Oferta zakupu ruchomości sygn. akt XIV GUp 12/20. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości 58 1020 3408 0000 4002 0467 7938 ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium – konkurs ofert XIV GUp 12/20”

Oferty powinny zawierać:

  1. Firmę i siedzibę (osoby fizyczne – imię, nazwisko i adres zamieszkania) oferenta, adres e-mail
  2. Proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia
  3. Wskazanie rodzaju, ilości i numeru porządkowego składnika majątkowego, którego oferta dotyczy.
Cena: 168 605 zł brutto
Dodano: 17 listopada 2020
Województwo:
Lokalizacja: Skierniewice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]