Zapasy magazynowe przypraw i preparatów konserwujących do żywności

Opis:

Syndyk masy upadłości zakładów mięsnych SOBSMAK Sp. z o.o. w upadłości w Wołominie, ul. Szosa Jadowska 54, sprzeda w formie konkursu ofert/przetargu następujące składniki majątku ruchomego:
PAKIET IV – MAGAZYN PRZYPRAW I PREPARATÓW za cenę nie niższą niż 6115,83 zł netto (+ 23%VAT). Jest to II przetarg z ceną obniżoną o 25%.
W skład pakietu wchodzą ruchomości w postaci: mieszanek przyprawowych, przypraw do mięs, dodatków smakowych i konserwujących do żywności, kasz, oraz wiórków wędzarniczych itp. (pełną specyfikację można uzyskać drogą elektroniczną).

Wszystkie ruchomości sprzedawane są tylko w całych pakietach. Wyłączenie jakiegokolwiek składnika z danego pakietu, ani zakup pojedynczych składników, nie będzie możliwy.

1. Oferty pisemne na należy składać w terminie do dnia 10 MARCA 2020 r. do godz. 11:30 osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 Warszawa lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu) na adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 09 MARCA 2020 r. włącznie.
2. Otwarcie ofert: 10 MARCA 2020 r. w Kancelarii Syndyka o godz. 12:00. W przypadku uzyskania wielu ofert syndyk przeprowadzi aukcję ustną (postąpienia po 100 zł).
3. Przystąpienie do konkursu ofert będzie możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu regulaminu i wpłacie do dnia 09 marca 2020 r. wadium w wys. 1000 zł na rachunek bankowy wskazany w regulaminie.
4. Regulamin konkursu ofert można uzyskać w Kancelarii Syndyka w dni robocze w godz. 10:00-16:00 oraz drogą elektroniczną składając zapytanie na adres e-mail: jw. Informacje o stanie poszczególnych pakietów ruchomości i możliwości ich lustracji pod nr telefonu.
5. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Cena: 6 116 zł netto
Dodano: 11 marca 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wołomin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]