zaproszenie na aukcję ustną

Opis:

Syndyk masy upadłości upadłej Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 116/20)  zaprasza do udziału w aukcji ustnej która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 17 lutego 2022 r. o  godz. 10:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

  • udział 1/18 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 – za najwyższą zaoferowaną cenę.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Beata Figiela.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 3 lutego 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Tarnobrzeg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]