1/16 udziału w nieruchomości od Syndyka – Piszczac

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1143/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne 743 i 750 o łącznej powierzchni 43494 m2 położone w miejscowości Piszczac, gminie Piszczac, powiecie bialskim, województwie lubelskim, stanowiące grunty oraz lasy.

1. Cena wywoławcza: 10.085,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 1.500,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 28 lipca 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 lipca 2021 r. o godzinie 12:20 w kancelarii Syndyka.

5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 10 085 zł brutto
Dodano: 13 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Biała Podlaska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]