Pomoc:

Zapomniałeś hasła? Nie wiesz, jak się zalogować? Jeśli masz problem z działaniem strony lub chciałbyś zgłosić błąd skontaktuj się z nami mailowo wysyłając zapytanie na adres:  biuro@vindico.pl

 

W związku z rosnącą liczbą upadłości konsumenckich i restrukturyzacji firm, których częstym składnikiem majątkowym są nieruchomości wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców restrukturyzacyjnych i klientów poszukujących atrakcyjnych ofert kupna otworzyliśmy serwis SyndykAukcje.pl do Państwa dyspozycji.


Nasza platforma łączy doradców restrukturyzacyjnych prowadzących postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i sprzedających majątek osób zadłużonych z osobami, które chcą nabyć takie składniki majątku po atrakcyjnych cenach.


W naszym serwisie znajdą Państwo tylko ogłoszenia wynikające ze sprzedaży ruchomości lub nieruchomości sprzedawanych w postępowaniu wymuszonym upadłościowym, egzekucyjnym lub uzyskanych z windykacji.


Korzystając z naszego serwisu macie Państwo gwarancje, że ogłoszeniodawcy to zweryfikowane podmioty tj.  doradcy restrukturyzacyjni, syndycy posiadający licencję, komornicy sądowi, firmy leasingowe.

Ogłoszenia mogą dodawać tylko: licencjonowani syndycy, doradcy restrukturyzacyjni, komornicy sądowi oraz firmy leasingowe.


Zamieszczane ogłoszenia dotyczą tylko aktywów sprzedawanych w sprzedaży wymuszonej tj. postępowaniu upadłościowym, egzekucyjnym lub odebranych w toku windykacji.


Osoby prywatne nie mogą dodawać ogłoszeń w serwisie, natomiast mogą uczestniczyć w procesie zakupowym.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie  formularza rejestracyjnego


Po prawidłowej weryfikacji konto zostaje aktywne. Aktywacje otrzymacie Państwo w ciągu 48 godzin.


Rejestracji mogą dokonywać tylko: licencjonowani syndycy i komornicy, doradcy restrukturyzacyjni oraz firmy leasingowe.

Dostęp do serwisu jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Poza prowadzeniem serwisu, oferujemy także pomoc w zakupie wystawianych składników majątkowych, w szczególności pomoc w złożeniu prawidłowej oferty lub uczestniczeniu w licytacji lub przetargu (także w znalezieniu pełnomocnika, który będzie licytował za Państwa, gdy z jakichś powodów nie możecie się Państwo stawić na licytację osobiście).

W naszym zespole posiadamy doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych, którzy przeprowadzali już ponad sto przetargów lub aukcji. W związku z tym oferujemy profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu procedury przetargowej – sprzedaży aktywów trudno sprzedawalnych. Współpracujemy również ze specjalistycznymi domami aukcyjnymi.


Oferujemy analizę prawną sprzedawanych nieruchomości lub ruchomości oraz pomoc w przeprowadzaniu całej transakcji.


W celu zapytania odnośnie wyceny proszę  wysłać wiadomość lub skontaktować się przez  Messenger.

Umieszczając ogłoszenia w naszym portalu uzyskujecie Państwo dostęp do szerokiego grona osób i firm wyspecjalizowanych w zakupach aktywów z postępowań upadłościowych lub egzekucyjnych, ponosząc przy tym niewielkie koszty.


Nasz portal ofertuje także klientom zlecenie uzyskania załączników do ogłoszenia w tym operatu szacunkowego w formie .pdf lub .doc, a także warunków przetargu (opcja niedostępna w innych serwisach).

Zamieszczenia ogłoszenia w naszym serwisie umożliwia dotarcie do większego grona potencjalnych nabywców, którzy interesują się szczególnie składnikami majątku pochodzącym z licytacji, a zatem zaznajomieni są z tą szczególną formą transakcji.


W przypadku zapotrzebowania na dużą ilość ogłoszeń prosimy o kontakt, aby przygotować ofertę indywidualną. W takich wypadkach oferujemy także pomoc w zaimportowaniu ogłoszeń do serwisu.

REGULAMIN PORTALU OGŁOSZENIOWEGO syndykaukcje.pl

 

obowiązuje od dnia 1.04.2019 roku
ostatnia aktualizacja: 2.03.2023 roku

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach portalu ogłoszeniowego SYNDYKAUKCJE.PL zwanego dalej portalem.
 2. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta, a działa jedynie, jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Portal nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z portalu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 3. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
 4. Prezentowane na stronach portalu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania portalu ogłoszeniowego.
 6. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
 8. Serwis w celu promocji ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w gazetach i innych serwisach ogłoszeniowych, w tym na portalu Facebook, szczególnie na stronie dedykowanej portalowi: https://www.facebook.com/syndykaukcje
 9. Właścicielem portalu jest
  VINDICO Doradztwo Gospodarcze i Restrukturyzacyjne Sp. z o.o. 

Warunki dodawania ogłoszeń na SyndykAukcje.pl

 

 1. Warunkiem dodawania ogłoszenia na portalu jest posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, znajdywanie się w wykazie komorników sądowych lub prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży przedmiotów z leasingu odzyskanych w procesie windykacji. Warunek taki spełnia także pracownik kancelarii, któremu powierzone są obowiązki przez wyżej wymienionych.
 2. Przedmiotem sprzedaży mogą być przedmioty podlegające jedynie sprzedaży wymuszonej.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.
 4. Niedozwolona jest publikacja ogłoszeń, które łamią regulamin serwisu, nie dotyczą podanych kategorii ogłoszeń, reklamują serwis konkurencyjny, w tej samej formie wielokrotnie, sprzecznych z charakterem serwisu.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Serwis nie ingeruje w treść dodawanych na portalu ogłoszeń.
 7. Usunięcia ogłoszenia może nastąpić zarówno samodzielnie po zalogowaniu się do portalu SYNDYKAUKCJE.PL, jak i na szczególną prośbę do Administratorów portalu wysłanych na adres: biuro@vindico.pl. Portal zastrzega sobie termin na usunięcie ogłoszenia w czasie 30 dni, jednak zobowiązuje się do usunięcia go niezwłocznie.