1/2 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka – Kutno, ul. Rejtana

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1396/20, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 4 położny przy ul. Rejtana 36 w Kutnie o powierzchni 53,30 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LD1K/00048523/2, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości ½ z 533/307021 w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LD1K/00036588/8.

1. Cena wywoławcza: 126.000,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 13.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 16 listopada 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 126 000 zł brutto
Dodano: 18 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kutno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]