1/2 udziału w nieruchomości gruntowej od Syndyka – Pilchy

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1354/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 192/7, z obrębu Pilchy, we wsi Pilchy, w gminie Pisz, powiecie piskim, województwie warmińsko-mazurskim, o łącznej powierzchni 1200 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00018630/8 za cenę nie niższą niż 14.000,00 zł.

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 14.000,00 zł.

2.Wymagane wadium w wysokości 1.400,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3.Pisemne oferty należy składać do dnia 11 marca 2021 r. na adres kancelarii syndyka.

4.Otwarcie i rozpoznanie konkursu ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 15 marca 2021 r. o godzinie 12:30.

5.Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00

Cena: 14 000 zł brutto
Dodano: 23 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pilchy
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]