1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka – Piszczac

Opis:
W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1143/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 161 i 162 o łącznej powierzchni 46401 m2 położonej w miejscowości Piszczac, gminie Piszczac, powiecie bialskim, województwie lubelskim, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 88,70 m2, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00036361/0.
1. Cena wywoławcza: 22.986,00 zł.
2. Wymagane wadium w wysokości 2.500,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.
3. Pisemne oferty należy składać do dnia 28 lipca 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.
5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.
Cena: 22 986 zł brutto
Dodano: 13 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piszczac
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]