Citroen C4 1.4 16V, rok prod. 2006

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda pojazd mechaniczny marki Citroen C4, rok produkcji 2006, VIN: VF7LCKFUC74379155, nr rej. NGI 41542, data pierwszej rejestracji 11.01.2006 – za cenę nie niższą niż 3/4 wartości oszacowania, tj. 2325 zł.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Syndyka przy ul. Piłsudskiego 11/17 lok. 400 w terminie do dnia 7 marca 2024 r. W celu złożenia skutecznej oferty, do wskazanego dnia należy uiścić wadium na rachunek masy upadłości prowadzony przez Syndyka o numerze: 69 1090 2590 0000 0001 5301 1308 w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 233 zł. Brak uiszczonego wadium spowoduje, że oferta zostanie odrzucona.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 8 marca 2024r. o godz. 9. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni listownie bądź mailowo. Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w postępowaniu upadłościowym jest wyłączona.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Oszacowanie załączone do ogłoszenia. Dodatkowe informacje są dostępne poprzez kontakt mailowy – kontakt@kancelariasanator.pl – umówienie terminu spotkania celem oględzin pojazdu oraz na stronie www.kancelariasanator.pl.

Cena: 2 325 zł brutto
Dodano: 7 lutego 2024
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Giżycko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]