dom w Skawinie (do remontu)

Opis:

Syndyk masy upadłości postępowania upadłościowego VIII GUp 32/18 oraz VIII GUp 373/17 sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert:

udział wynoszący łącznie 9/10 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej znajdującej się w Skawinie przy ulicy Gościnnej 3, o powierzchni użytkowej 235,51 m2, (KW nr KR3I/1520 2/6), za kwotę 373.460,00 zł oraz 9/10 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej 64,00 m2, położonej w Skawinie przy ulicy Gościnnej (KW nr KR3I/ 1041 7/1), za kwotę 68.360,00 zł, tj, łącznie całość za kwotę: 441.820,00 zł.

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 16 lipca 2021 roku na adres biura syndyka: ul. J. Sarego 2/III piętro, 31-047 Kraków (decyduje data wpływu) w kopertach zamkniętych, oznaczonych: przetarg VIII GUp 373/17 – nie otwierać”. W ww. terminie należy dokonać wpłaty wadium w wysokości 22.000,00 zł na rachunek bankowy prowadzony dla celów postępowania upadłościowego: 71 2490 0005 0000 4004 3293 4886.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny w biurze syndyka lub na wskazany adres e-mail.

Cena: 441 820 zł brutto
Dodano: 25 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skawina
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]