Działka rolna Bisztynek-Kolonia (Warmińsko-Mazurskie)

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową rolną niezabudowaną ujawnioną w księdze wieczystej KW OL1B/00016800/3, stanowiącą działkę numer 95/8 o powierzchni 4,6705 ha, położoną w obrębie Bisztynek Kolonia, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie.

Wartość rynkowa według operatu szacunkowego wynosi 26.000,00 zł netto

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

Operat szacunkowy z opisem nieruchomości jest do wglądu na:

Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. (089) 535-42-87, tel. kom. 502 510 318.

Oferty określające przedmiot nabycia z ceną należy składać w zamkniętych kopertach na adres Biura Upadłości: 10-407 Olsztyn, ul. Lubelska 30 pok. 112, z dopiskiem „Oferta- Bisztynek” w terminie do dnia 19-06-2023 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-06-2023 o godz. 11.00 w Biurze Upadłości w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 30 p. 112.

W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny.

Kontakt:
Syndyk Zygmunt Wichrowski
tel: 502 510 318

Cena: 26 000 zł netto
Dodano: 25 maja 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bisztynek-Kolonia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]