Konkurs na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza TRZECI konkurs ofert na sprzedaż:

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 42,92 m2 , położonego w budynku nr 7 przy ulicy Mickiewicza w Elblągu, Województwo warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr EL1E/00052598/0 wraz ze związanym z lokalem mieszkalnym nr 7 udziałem ½ w prawie własności nieruchomości wspólnej w wysokości 93/1.000 części, z której ten lokal został wydzielony, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00030099/2

cena wywoławcza udziału w prawie własności nieruchomości jest to kwota nie niższa niż: 73.695,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

Syndyk masy upadłości jednocześnie oświadcza, że drugi współwłaściciel nieruchomości wskazywał dla syndyka możliwość sprzedaży swojej części mieszkania, przy czym cena ta nie będzie podlegała cenie wymuszonej sprzedaży. Dla osób zainteresowanych współwłaściciel mieszkania wskazywał możliwość udostępnienia numeru telefonu.

Ważne daty:

a) wadium w wysokości 7.369,50 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy 50/100) należy uiścić – do dnia 07 lutego 2022 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 26 1140 2004 0000 3102 8163 2653

b) oferta – do dnia 08 lutego 2022 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)

c) otwarcie ofert- w dniu 10 lutego 2022 roku o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1, wejście z tyłu budynku, 81-574 Gdynia

Link do regulaminu i operatu szacunkowego oraz zdjęć wymienionego lokalu mieszkalnego:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgbgNFLbOYjwP_6waAg?e=jUCzoU

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 790 346 123 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Cena: 73 695 zł netto
Dodano: 18 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]