Nieruchomość gruntowa niezabudowana – Kłobuck

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej
działalności gospodarczej Stanisława
STĘPINIA (STĘPIŃ)
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Kłobucku przy ulicy Jasnej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 811/1 i 811/4,
o powierzchni 0,0590 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę
wieczystą nr CZ2C/00038540/1, za cenę nie niższą niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych).

WARUNKI SPRZEDAŻY:

oferty
pisemne w zamkniętej kopercie wraz z podaniem ceny, pełnych danych
nabywcy, wyżej wymienionego prawa oraz oświadczeniem o zapoznaniu się
oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości należy złożyć w
biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1, w terminie
do dnia 14 sierpnia 2021 roku;
nabywca
będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, w tym podatków i
innych kosztów związanych ze sprzedażą;
cena
zostanie uiszczona w całości w złotych polskich na rachunek masy upadłości przed
zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie;
z
przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu pod nr tel. 886 944 432. Osoby zainteresowane nabyciem
uzyskają bliższe informacje co warunków i trybu sprzedaży w biurze syndyka
w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1.

_______________________

Nina PEŁKA,
doradca restrukturyzacyjny

nr licencji
1427
Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej
działalności gospodarczej Stanisława
STĘPINIA (STĘPIŃ)
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Kłobucku przy ulicy Jasnej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 811/1 i 811/4,
o powierzchni 0,0590 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę
wieczystą nr CZ2C/00038540/1, za cenę nie niższą niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych).

WARUNKI SPRZEDAŻY:

oferty
pisemne w zamkniętej kopercie wraz z podaniem ceny, pełnych danych
nabywcy, wyżej wymienionego prawa oraz oświadczeniem o zapoznaniu się
oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości należy złożyć w
biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1, w terminie
do dnia 14 sierpnia 2021 roku;
nabywca
będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, w tym podatków i
innych kosztów związanych ze sprzedażą;
cena
zostanie uiszczona w całości w złotych polskich na rachunek masy upadłości przed
zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie;
z
przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu pod nr tel. 886 944 432. Osoby zainteresowane nabyciem
uzyskają bliższe informacje co warunków i trybu sprzedaży w biurze syndyka
w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1.

_______________________

Nina PEŁKA,
doradca restrukturyzacyjny

nr licencji
1427

Cena: 30 000 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kłobuck
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]