Nieruchomość gruntowa niezabudowana od Syndyka – Kartoszyno

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 198/20 syndyk masy upadłości sprzeda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 199/89 w obrębie Kartoszyno, gminie Krokowa, powiecie puckim, województwie pomorskim, o powierzchni 1.1063 ha, przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod produkcję, usługi i składowanie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku, prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00032070/8 za cenę nie niższą niż 432.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych) brutto.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2021 roku.

Wymagane wadium w wysokości 44.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 22 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 432 000 zł brutto
Dodano: 25 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kartoszyno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]