Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Opis:

SYNDYK DOROTY BŁASZCZYK ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek o nr ew. 151/20 o pow. 88 m2, 151/39 o pow. 11 m2, 151/40 o pow. 1.177 m2, 151/41 o pow. 3.532 m2, 151,42 o pow. 1.500 m2, 151/43 o pow. 1.500 m2, 151/44 o pow. 1.500 m2, obręb 015, o łącznej pow. 9.308 m2, położonej w miejscowości Musuły, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie, KW nr PL1Z/00020712/2.

Cena wywoławcza 504.000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres: biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 3 lipca 2020 r.
Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 504 000 zł brutto
Dodano: 27 maja 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Musuły
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]