Obrazy od syndyka

Opis:

Syndyk masy upadłości „C. OLSEN TRADING” sp. z o.o. w upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 185/20, sprzeda ruchomości, w postaci obrazów:
Obraz „Idąca w deszczu”
Obraz „Dmuchawce”
Obraz „Baletnica”
Obraz „Baletnica”
Obraz „Kobieta z parasolem wg Claude’a Monet”
Obraz „Kamienny dom”
Obraz „Bukiet kwiatów w wazonie”
Obraz „Siedząca dziewczyna ze smyczkiem”

Łączna cena minimalna za ruchomości: 4900,00 zł brutto, sprzedaż na fakturę VAT.

Istnieje możliwość zakupu, pojedynczych obrazów

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 r. na adres kancelarii syndyka lub poprzez formularz kontaktowy.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, proponowaną kwotę nabycia oraz oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nabywanych ruchomości oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Podpisanie umowy sprzedaży do 16 kwietnia 2021 r.

Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty co do ceny.

Więcej informacji w tym wykaz z cenami poszczególnych ruchomości, można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy w ogłoszeniu.

sekretariat@wmkn.pl

Cena: 4 900 zł brutto
Dodano: 24 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]