OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Fortis Systemy Fasadowe spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu sygn. akt XI GUp 19/15 ogłasza sprzedaż wierzytelności spornych wobec:

  1. OPAL WROCŁAW SP. Z O.O.

Z tytułu kaucji gwarancyjnych zatrzymanych w ramach realizacji umowy nr 1/Fortis/2012 z dnia 26.07.2012r. od Opal Wrocław sp. z o.o. w kwocie 126.075,00zł za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 25% wartości nominalnej wierzytelności.

Cena, nie niżej niż 31519,00 zł

  1. BUDIMEX SA

Z tytułu faktury FV 01/03/2015 oraz FV 02/02/2015 w kwocie 271.580,00 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 25% wartości nominalnej wierzytelności.

Cena, nie niżej niż 67895,00 zł

Zapytania proszę kierować na adres: biuro@kpg-kancelaria.pl lub listownie Kancelaria Syndyka ul. Bułgarska 57 lok 19, 60-320 Poznań. Kancelaria Syndyka nie udziela odpowiedzi przez telefon.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 29.02.2024 r., na adres: osobiście Kancelaria Syndyka ul. Bułgarska 57 lok 19, 60-320 Poznań, w godzinach pracy kancelarii (wtorek-czwartek od 9.00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 01.03.2024 roku.

Cena: 31 519 zł brutto
Dodano: 27 czerwca 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]