Sprzedaż przez syndyka udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym

Opis:

Syndyk masy upadłości Pawła Spychaj – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 474/21), zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej udziału wynoszącego ½ w prawie własności do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pławce nr 35/3, oraz związany z nim udział w wysokości 5462/75704 w budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz w prawie własności działki nr 72/33 (KW gruntowa PO1D/00040773/3) za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 25 % ceny przyjętej w sporządzonym operacie szacunkowym z dnia 02 czerwca 2021 r., tj. 13.545,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100) Wszelkie informacje dot. przedmiotu sprzedaży, udzielane są bezpośrednio w kancelarii syndyka, pod nr telefonu lub mailowo. Oferty spełniające wymagania określone w regulaminie sprzedaży należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/7, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia (do 11.02.2022 r.), do godz. 14:00 ostatniego dnia składania ofert – liczy się data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 11 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Środa Wielkopolska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]