sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Megane Scenic 1.6.

Opis:

Syndyk masy upadłości Doroty Stanisławskiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, samochodu osobowego Renault Megane Scenic 1.6.

Syndyk zaprasza chętnych do składania ofert na zakup w/w auta za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 450 zł brutto.

Warunki składania ofert:
1. Oferty można składać drogą elektroniczną na adres e-mail syndyka: anna.borysewicz@wp.pl do dnia 16.07.2021 r. do godz. 12:00. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje dzień i godzina jej wpływu na w/w adres e-mail syndyka;
2. Syndyk udziela wszelkich informacji na temat przedmiotu oferty w dni powszednie w godz. od 10:00 do 15:00 pod numerem tel.: 600 545 232;
3. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zakupem i odbiorem przedmiotu oferty;
4. Syndyk zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn;
5.Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Samochód wymaga kapitalnego remontu podwozia. Bardzo zły stan wizualny. Brak aktualnych badań technicznych.
Stan techniczny pojazdu i jego wartość zostały ocenione przez rzeczoznawcę samochodowego. Ekspertyza została wydana w dniu 27.05.2021 r., do wglądu w siedzibie Kancelarii syndyka po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Cena: 450 zł brutto
Dodano: 7 czerwca 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Ciućkowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]