Sprzedaż wierzytelności, wartość nom. 135928,23zł ogłoszenie Syndyka

Opis:

Działając w imieniu Pretium Sp. z o. o. (dalej „Syndyk”) powołanej do pełnienia funkcji Syndyka w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adriana Koniecznego (dalej „Upadły”), w sprawie o sygn. akt XI GUp 226/20, niniejszym informuje o toczącym się przetargu/aukcji wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Upadłego o łącznej wartości nominalnej 136.180,23 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 23/100) powiększonej o przysługujące odsetki.

Syndyk wskazuje, że co sprzedawanych wierzytelności Komornik Sądowy przy Sadzi Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura postanowieniem z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt KM 489/18 postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z uwagi na brak dochodów i majątku dłużników pozwalających na spłatę zadłużenia.

Sprzedaż odbędzie się przetargu, a w przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty – aukcji.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 1.000,00 zł. Oferty składać należy do dnia 13 sierpnia 2021 roku w formie określonej w Warunkach Sprzedaży Wierzytelności. W razie zainteresowania przystąpieniem do przetargu proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Syndyka celem uzyskania dalszych informacji i dokumentów, w tym Warunków Sprzedaży Wierzytelności określające szczegółowe warunki formalne przystąpienia do przetargu.

e-mail: pretium .biuro. poznan @ gmail. com

nr telefonu: +48 573 424 336

Cena: 1 000 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]