SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Opis:

Syndyk masy upadłości Pro Reha Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu sprzeda z wolnej ręki wierzytelności krajowe w pakiecie o łącznej wartości do zapłaty 7 343,70 zł za cenę o łącznej wartości 601,12 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a) prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta zakupu – Pro Reha”;

b) prawidłowe złożenie oferty zgodnie z regulaminem sprzedaży.

Oferty zakupu należy składać do 14 maja 2021 r. Każdy oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym zbywanych wierzytelności oraz regulaminem sprzedaży wierzytelności. Złożenie oferty oznacza akceptację regulaminu sprzedaży. Dokumentację wierzytelności można przeglądać po uprzednim kontakcie tel. 693 629 269 lub mailowym syndyk.wilczynska@gmail.com.

Cena: 602 zł brutto
Dodano: 16 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]