Sydyk sprzeda ruchomości ART-BUD

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Mirosława Sadowskiego pod nazwą „ART-BUD” Mirosław Sadowski w Zarzeczu zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości upadłego wchodzących w skład masy upadłości po najwyżej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 40% ceny oszacowania. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

Warunkiem udziału jest złożenie oferty oraz wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na rachunek bankowy masy upadłości: Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 05 8466 0002 0010 8139 2000 0001. Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko/nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale, proponowaną cenę ze wskazaniem, czy jest to cena netto, czy brutto oraz dowód wpłaty wadium. Oferty zakupu należy kierować do Biura Syndyka znajdującego się przy ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie do dnia 23.07.2021r. Szczegółowy wykaz ruchomości dostępny na zapytanie pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@syndykslask.pl. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w biurze syndyka i udostępniany będzie zainteresowanym na wniosek

Cena: 500 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zarzecze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]