Syndyk masy upadłości sprzeda lokal mieszkalny we Wrocławiu 32,09 m2

Opis:

Syndyk masy upadłości Marcina Frankowskiego sygn. akt V GUp 392/20 sprzeda z wolnej ręki prawo własności do lokalu mieszkalnego o pow. 32.09 m2 położonego we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 45/11 dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW nr WR1K/00189198/2.
Lokal składa się z pokoju z przedpokojem, kuchni, łazienki oraz loggi.
Oferty należy składać w terminie do 25 października 2021 r. Rozpoznanie ofert nastąpi u syndyka w dni 27 października 2021 r.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata do dnia 25 października 2021 r. wadium w wysokości 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych). Na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 15 1140 2004 0000 3702 7990 4793.
Cena oszacowania wynosi – 246 998,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Składane oferty nie mogą opiewać na cenę niższą.
Więcej informacji telefonicznie lub mailowo. Regulamin sprzedaży oraz inne dane dostępne na stronie internetowej syndyka rbbcenter.com/ogloszenia.

Oferty należy składać syndykowi na adres Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń do 25 października 2021 r.
Dopuszczalne jest złożenie oferty mailowo.

Cena: 246 998 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wrocław, Psie Pole
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]