Syndyk Masy Upadłości sprzeda maszyny, urządzenia i pojazdy

Opis:

Syndyk Masy Upadłości

Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o. w upadłości

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż maszyn i urządzeń oraz pojazdów

 

 

Maszyny i urządzenia obejmują m.in. urządzenia spawalnicze, obrotniki, szlifierki, wiertarki, walcarki, tokarki. Pojazdy to:

 

1. Wózek widłowy MAXIMAL 5t, cena minimalna 30.600,00zł plus podatek Vat

2. Wózek widłowy elektryczny 3t, cena minimalna 5.440,00zł plus podatek Vat

 

Szczegółowy wykaz z wyceną uzyskać można po przesłaniu zapytania na adres mail: ikb@wp.pl lub r.nowak@zbach.pl. Wszystkie przedmioty można oglądać w Tarnowie, w siedzibie spółki.

 

Wszystkie podane w zestawieniach ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek Vat.

Pisemne oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2021r, godzina 14.00 (decyduje data wpływu) na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Stańczyka 5/ LU 1, 30-126 Kraków. Na kopercie należy napisać „KONKURS OFERT ZBACH”. Syndyk zastrzega dla siebie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami. Zastrzega się dla Syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie, bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC. W związku z udziałem w konkursie, oferentom nie przysługują żadne roszenia do sprzedającego. Zapłata oferowanej ceny winna nastąpić w ciągu 7 dni od dokonania wyboru oferenta. Oferta winna zawierać:

– wskazanie przedmiotu/przedmiotów których dotyczy oferta,

– oświadczenie, iż nabywca zapoznał się ze stanem zbywanych przedmiotów i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

– proponowaną cenę (cyframi i słownie)- cena nie może być niższa od minimalnych wskazanych w ogłoszeniu i otrzymanych zestawieniach. Należy wskazać oferowaną cenę za każdy przedmiot oddzielnie.

– pełne dane nabywcy wraz z dokumentami potwierdzającymi zdolność do reprezentacji i złożenia oferty,

– dane kontaktowe, w tym telefon i mail.

Szczegółowo, ze zbywanymi przedmiotami zapoznać się można w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8 oraz pod numerem teflonu 666-645-535. Informacje dodatkowe formalne i prawne odnośnie konkursu można uzyskać u Syndyka, pod numerem tel. 502-078-078.

Cena: 37 000 zł brutto
Dodano: 28 maja 2021
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]