Syndyk masy upadłości sprzeda samochód ciężarowy IFA W50L

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda samochód ciężarowy IFA W50L. Samochód wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 8 900,00 zł. Cena minimalna – 8 900,00 zł.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 666383831 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Możliwość obejrzenia samochodu po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.
Syndyk posiada wycenę rzeczoznawcy. Wycena dostępna u syndyka. Pojazd wymaga napraw wyszczególnionych w wycenie.
Oferty należy składać na adres mail: doradca.slaskie@wp.pl bądź listownie do dnia 29.10.2021 r. na adres kancelarii syndyka: ul. Racławicka 4 lok. 2 42 – 202 Częstochowa (liczy się data dotarcia oferty do kancelarii syndyka). Warunki, które musi spełniać złożona oferta zostały ujęte w regulaminie dostępnym w kancelarii syndyka bądź po uzgodnieniu regulamin zostanie przesłany drogą mailową.

Cena: 8 900 zł brutto
Dodano: 19 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa, Lisiniec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]