Syndyk masy upadłości wyprzedaje ruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości Spółki  „JULTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kudowie Zdrój, ul. Fabryczna 12, 57-350 Kudowa Zdrój, wyprzedaje ruchomości:

Nr składnika Nazwa składnika CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ
1.576 KOCIOŁ PAROWY 15 000,00 1 15 000,00
1.578 ZESTAW KOMPUTEROWY 10,00 1 10,00
1.579 2. ZESTAW KOMPUTEROWY 10,00 1 10,00
1.581 3. ZESTAW KOMPUTEROWY 10,00 1 10,00
1.582 4. ZESTAW KOMPUTEROWY 10,00 1 10,00
1.583 5. ZESTAW KOMPUTEROWY 100,00 1 100,00
1.584 6. ZESTAW KOMPUTEROWY 6 000,00 1 6 000,00
1.587 KOMPUTER 100,00 1 100,00
1.588 LAPTOP 10,00 1 10,00
1.589 2. LAPTOP 10,00 1 10,00
1.590 7. ZESTAW KOMPUTEROWY 100,00 1 100,00
1.593 ZESTAW KOMPUTEROWY I3-7100 200,00 1 200,00
1.600 STACJA RED. POM. GAZ. ALSI 10,00 1 10,00
1.628 MASZYNA MERROW TYP 70-D3B-Z 500,00 1 500,00
1.646 DRUKARKA FISKALNA POSNET BINGO HS EU 5,00 1 5,00
1.647 DRUKARKA ZEBRA 500,00 1 500,00
1.651 DRUKARKA OKI 5,00 1 5,00
1.652 ŚIEĆ KOMPUTEROWA 50,00 1 50,00
1.653 TELEFON 40,00 1 40,00
1.654 TELE-FAX 20,00 1 20,00
1.655 DRUKARKA 20,00 1 20,00
1.656 8. ZESTAW KOMPUTEROWY 30,00 1 30,00
1.657 SERWER CPU 5,00 1 5,00
1.660 PODGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY 10,00 1 10,00
1.661 PRALKA AUTOMATYCZNA 10,00 1 10,00
1.662 MASZYNA DO SZYCIA 100,00 1 100,00
1.663 TELEWIZOR 10,00 1 10,00
1.664 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 50,00 1 50,00
1.665 KSEROKOPIARKA XEROX 20,00 1 20,00
1.669 AGREGAT ŚNIEGOWY – GAŚNICA 15,00 1 15,00
1.670 TELEFON KX 5,00 1 5,00
1.671 GAŚNICA ŚNIEGOWA 20,00 1 20,00
1.672 DRABINA 20,00 1 20,00
1.673 DRUKARKA ATRAMENTOWA 5,00 1 5,00
1.675 DYSTRYBUTOR WODY 10,00 1 10,00
1.680 KRZESŁO REHABILITACYJNE 90,00 1 90,00
1.681 DRUKARKA LASEROWA 5,00 1 5,00
1.682 2. DRUKARKA ATRAMENTOWA 5,00 1 5,00
1.683 TOKA DO TKANINY 1 000,00 1 1 000,00
1.699 2. DRUKARKA 5,00 1 5,00
1.704 JIGGER (zdekompletowany) 3 000,00 1 3 000,00

Warunki sprzedaży:

Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), oraz oferowaną cenę.

W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe, zbliżone ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert.

Istnieje możliwość oględzin w/w ruchomości (magazyn w Kudowie-Zdroju, woj. dolnośląskie) po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem pod nr tel. +48 600 044 900

Wszelkie koszty w tym koszty transportu, podatki i opłaty związane z przeprowadzeniem transakcji ponosi w całości nabywca.

Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed wydaniem przedmiotu sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie dłużnika, Fabryczna 12  Kudowa – Zdrój.

Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo Upadłościowe Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Złożenie oferty oznacza, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi do niego żadnych uwag. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady urządzenia.

Kontakt

W sprawie sprzedaży skontaktować można się telefonicznie: +48 600 044 900, mailowo: kancelaria@manczur.pl  lub składając ofertę pisemną do Kancelarii Syndyka:

Kancelaria Prawna | Piotr Manczur
ul. Sądowa 7, 59-700 Bolesławiec

 

Cena: 27 125 zł netto
Dodano: 9 października 2023
Województwo:
Lokalizacja: Kudowa-Zdrój
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]