Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 mieszkania Ursynów

Opis:

Syndyk masy upadłości Marzeny Rabendy , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: XVIII GUp 1244/20, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, tj. udział ½ części do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 108 usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, dzielnicy Ursynów przy ul. Wąwozowej 2. Dla powyższego prawa prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych za numerem WA2M/00453557/0.
Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie w***********************************. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608 w Warszawie, tel. 22 333 73 53, e-mail:anzabesta@onet.pl

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 445.650,00 zł.
Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do dnia 07 czerwca 2021 r. do kancelarii syndyka przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet.pl W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 44.000,00 zł.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2021 r., o godz. 12.00 w kancelarii syndyka.
Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

Cena: 445 650 zł brutto
Dodano: 11 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]