Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego wchodzącego w skład masy upadłości Iwony Radzińskiej w upadłości (16.08.2021)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 28.08.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Westerplatte 34 w Świdnicy (działka nr 3164 i 3165/1 o łącznej powierzchni  0,0211 ha.), Księga wieczysta nr  (SW1S/00039630/3). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 111.108,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 111.108,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI IWONA RADZIŃSKA – PRZETARG” należy składać do dnia 07.09.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08.09.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 28 1140 2004 0000 3302 8105 0228 z dopiskiem „WADIUM – MASA UPADŁOŚCI IWONA RADZIŃSKA – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Cena: 111 108 zł brutto
Dodano: 19 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świdnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]