Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania Warszawa Ursus

Opis:

Syndyk masy upadłości Agaty Wierzbickiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: XVIII GUp 763/19, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej tj. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 20 o pow. użytkowej 39,0000 m2, składającego się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z w.c., usytuowanego na 4 kondygnacji, w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie, dzielnicy Ursus przy ul. Józefa Chełmońskiego 2, udziału wynoszącego 207/100000 części we współwłasności wszelkich części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Do opisywanego lokalu mieszkalnego przynależy miejsce parkingowe nr 29 znajdujące się na kondygnacji -1 w budynku, w którym znajduje się tenże lokal. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem WA1M/00348323/5 – wchodzącej w skład masy upadłości Agaty Wierzbickiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się w budynku przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, tel. 22 333 73 53, e-mail: biuro@syndyk.org.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 336.300 zł.

Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty w kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, wysłać pocztą na adres kancelarii: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@syndyk.org, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2021 roku oraz wpłacić wadium w wysokości 30.000,00zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 97 1090 1056 0000 0001 4222 7750 w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05 października 2021 r., o godz. 12.00 w kancelarii syndyka.

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

Cena: 336 300 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Śródmieście
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]