Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Kamionka

Opis:

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczorka (sygn. akt XIX GUp 1222/20) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 3/24 w spadku po matce upadłego Janinie Kaczorek, w skład którego wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Kamionka, gminie Latowicz, powiecie Mińsk Maz., województwie Mazowieckim. Grunt nieruchomości stanowią działki o numerze ewidencyjnym 336 i 347 z obrębu Kamionka łącznego obszaru 5500 m². Działka nr 336 stanowi nieużytki, natomiast działka nr 347 to las.
Dla działek nie ma założonej księgi wieczystej.
Grunt objęty aktem własności ziemi.
Cena minimalna wyżej opisanego przedmiotu sprzedaży wynosi 6.600,00 zł.
Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty w kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608 w Warszawie, wysłać pocztą na adres kancelarii: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: an******a@o***.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 maja 2021 roku oraz wpłacić wadium w wysokości 600,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 89 1090 1056 0000 0001 4693 7341 w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu).
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 06 maja 2021 r. o godzinie 11.00 w kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, w Warszawie.
Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka – organizatora przetargu/aukcji, który dokona wyboru oferentów mogących wziąć udział w licytacji ustnej.

Cena: 6 600 zł brutto
Dodano: 15 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kamionka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]