Syndyk sprzeda 1/2 mieszkania o pow. 51 m2, Częstochowa , Pużaka 4

Opis:

Syndyk masy upadłości Ilony Gawrońskiej (sygn. akt VIII GUp 105/21, Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy) ogłasza konkurs ofert na wybór nabywcy składnika masy upadłości w postaci udziału w wysokości ½ w prawie odrębnej własności lokalu nr 56 o powierzchni użytkowej 51,00m2 zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym, położonym w Częstochowie przy ulicy Pużaka Nr 4, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc, położonego na dziewiątym piętrze, dziesiątej kondygnacji w budynku dwunastokondygnacyjnym, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr CZ1C/00134110/4

Cena wywoławcza wynosi 107.800,00 zł (sto siedem tysięcy osiemset złotych 00/100). Cena w ramach konkursu ofert nie będzie obciążona podatkiem VAT.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, w terminie do dnia 12 stycznia 2022r. do godz. 15:00. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych – z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, w podanym wyżej adresie, w terminie, to jest do dnia 12 stycznia 2022r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2022r., godz. 12:00, w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela przy ul. Ligockiej 15, 44-105 Gliwice.

Ze stanem prawnym majątku masy upadłości przeznaczonego do zbycia, operatem szacunkowym sporządzonym dla nieruchomości, a także z warunkami sprzedaży można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32 4281801.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01 lub e-mail: kancelaria@jacekpietrzela.pl .

 

Cena: 107 800 zł brutto
Dodano: 28 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]