SYNDYK sprzeda 1/6 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Cieślika ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udział o wielkości 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym 91 na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim, województwo świętokrzyskie, o powierzchni użytkowej 68,12 m², dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00058694/2. Lokal mieszkalny znajduje się na parterze w budynku 5 kondygnacyjnym, składa się z trzech osobnych pokojów, osobnej kuchni, osobnej łazienki i osobnego wc oraz korytarza.

 Cena minimalna dla przedmiotu sprzedaży wynosi 16.400,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych).

Operat szacunkowy przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin postępowania na sprzedaż z wolnej ręki są dostępne u syndyka – mail do kontaktu: tomasz.s.piatek@gmail.com.

Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

Pisemne oferty należy składać przesyłką pocztową, listem poleconym albo przesyłką kurierską w zamkniętych opieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta na zakup nieruchomości sygn. akt V GUp 233/19” w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00 na adres: r. pr. Tomasz Piątek – Syndyk, ul. Jagiellońska 74 lok. 18, 25-734 Kielce.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu na sprzedaż nieruchomości jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł na konto masy upadłości.

Kryterium wyboru nabywcy będzie najwyższa zaoferowana cena.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Cena: 16 400 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]