Syndyk sprzeda 100 udziałów w spółce Arbo sp. z o.o.

Opis:

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości 100 udziałów w spółce Arbo Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko Białej, KRS: 0000759019,

Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymogi przewidziane regulaminem przetargu do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. Aleja Wolności 10/3, 62-800 Kalisz (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 w Biurze Syndyka albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@kaliszprawnik.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@kaliszprawnik.pl lub pod nr tel. 62/ 7640444, 608 358 154

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 5 000 zł netto
Dodano: 1 grudnia 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Kalisz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]