Syndyk sprzeda 3 nieruchomość niezabudowaną

Opis:

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działka ewidencyjna nr 78/6, o powierzchni 0,1376 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/0000218739/1.Przedmiotowa nieruchomość określona w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXX/294/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku, jako „U” – teren zabudowy usługowej nieuciążliwej, z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej.
Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 346.164,00 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 0/00) złotych netto, podana wartość nie zawiera w szczególności podatku VAT.

Wadium stanowi 10% kwoty wskazanej w postanowieniu Sędziego komisarza z dnia 26 sierpnia 2020 roku o zgodzie na sprzedaż przez syndyka nieruchomości z wolnej ręki i wynosi 34.616,40 (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset szesnaście 40/100) złotych.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2021 r., godzina 15:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r., godzina 10:00. Szczegółowy Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy, a także zgoda sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki, mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości Łukasza Borkowskiego (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail umieszczonego w dalszej części ogłoszenia. Ogólnych informacji o konkursie ofert udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu umieszczonym w dalszej części ogłoszenia.

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 346 164 zł brutto
Dodano: 20 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łowęcin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]